Suara Blogger (161)

Suara Blogger (161)

Gerak Siber (60)

Gerak Siber (60)

Laporan Akhbar

Laporan Akhbar
Utusan Melayu (Dari 8hb Jun 1907), Suara Perjuangan Melayu

Mengenai Kerajaan

Mengenai Kerajaan

Mengenai Parliamen

Mengenai Parliamen

Sunday, November 23, 2008

Blog yang tidak menerima komen dan empunya pelbagai blog

Bersesuaian dengan prinsip disebalik media baru berupa forum, laman web dan blog untuk mewujudkan komunikasi dua hala, saya akan hanya membataskan penyenaraian kepada blog-blog yang dua hala dan menerima komentar.

Ini adalah peringatan seminggu. Harap blog-blog sedemikian yang ingin kekal dalam senarai laku yang sepatutnya.

Ada beberapa permintaan dari tuanpunya pelbagai blog untuk menyenaraikan kesemua blog mereka. Ini tidak dapat dilakukan.

Saya memberi peluang kepada yang lain dan akan hanya ambil satu blog utama sahaja. Lakukanlah adjustment yang sepatutnya untuk mempromosikan blog anda. Malah beberapa permintaan pelbagai blog terpaksa ditolak.

Sekian.
Nasionalis

No comments: